Teenindus tingimused

 STIK RAKVERE TEENINDUS TINGIMUSED 

1. Stik AS on õigus keelduda teenindamast  Klienti, kes ei nõustu käesolevate tüüptingimustega, firma poolt kinnitatud hinnakirja, kehtivate garantiitingimuste ja muude firma tööd reguleerivate eeskirjade ja seadustega.

2. Õigus on keelduda teenindada Klienti, kes on joobes või kellele muudel põhjustel on võimatu töö sisu või tingimuste selgitamine.

3. Stik AS garantiitingimused vastavad Tarbijakaitse seadusega kehtestatud nõuetele, kui Kliendile soodsamates tingimustes ei ole eelnevalt kokku lepitud.

4. Auto remonti vastuvõtmisel Stik AS ei teosta auto komplektsuse või seisukorra ülevaatust. Pretensioonid peale remonti Kliendile üleantava auto komplektsuse või seisukorra kohta lahendatakse läbirääkimisete teel või vastavalt kehtivatele seadustele.

5. Stik AS ei vastuta territooriumile jäetud sõidukite ja nendes olevate asjade eest.

6. Stik AS ei vastuta autosse jäetud isiklike esemete eest.

7. Teostatud teenuste ja müüdud varuosade eest toimub maksmine sularahas või maksekaardiga Stik AS teenidussaalis aadressil Vabaduse tn.12, Rakveres peale töö teostamist ja enne auto või varuosa üleandmist. Kokkuleppel juriidilise isikuga võib maksmine toimuda arvega, kui see on eelnevalt, enne teenuste osutamist ja varuosade müümist kokku lepitud.

8. Stik AS võib nõuda töö teostamise või kauba tellimise eest ettemaksu kuni 50% töö või kauba tellimuse maksumusest.

9. Stik AS on õigus võtta kliendi auto parkimise eest hoiutasu vastavalt hinnakirjale juhul kui Klient ei tule autole järele kokkulepitud ajaks.

10. Stik AS kohustub teostama tellitud töö tähtajaks. Ootamatute asjaolude ilmnemisel , mis ei võimalda lõpetada tööd tähtajaks, informeerib firma sellest Klienti ja teeb kõik võimaliku töö võimalikult kiireks lõpetamiseks.

11. Kliendil ei ole õigust viibida auto remondi  juures töökojas. Erandkorras on võimalik käia koos meistriga töökojas auto juures, kui selleks on tõsine vajadus.

12. Vahetatud vanad varuosad  tagastatakse Kliendile tema nõudmisel auto üleandmise hetkel juhul kui klient on sellest informeerinud klienditeenindajat eelnevalt autot üle andes teenuste osutamiseks. Hilisemaid pretensioone rahuldatakse, juhul  kui see on võimalik.

13. Roolilatid, roolivõimendi pumbad, generaatorid, starterid, veovõllid ja pidurisuppordid müüakse ainult tingimusel, et klient jätab väljavahetatud detaili(d) töökotta. Uue varuosa hinnast arvestatakse maha vana detaili maksumus juhul,  kui see sobib tehases taastamiseks.

14. Kliendi kaebus varuosa või teenuse kvaliteedi kohta tuleb esitada kirjalikult. Varuosa müügi või paigalduse ja (või) teenuse üleandmise hetkest kuni 6 kuu jooksul vaadatakse kaebus läbi Stik AS poolt ja tema kulul.

Partnerid