EAS

Yrityksen innovaatiotukihanke, jonka yhteisrahoittajana toimi Euroopan aluekehitysrahasto, toteutettiin 28.11.2012–30.9.2013. Hanke sai tukea EAS:n (Viron elinkeinoelämän kehityssäätiön) innovaatiotukiohjelmasta.

EAS

Partnerid